Асансьори – нормативна уредба за експлоатация

, Без категория

Асансьорите в България се произвеждат и монтират в съответствие съответствие с БДС EN 81- 2 :1998+А3:2010; БДС EN 81- 2 :1998+А3:2010 и Директива 95/16 ЕС въведена с Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на асансьори и техните предпазни устройства .

 

асансьори, нормативна уредба

Когато е монтиран асансьора, фирмата производител или фирмата монтирала асансьора, подава заявление за Краен контрол.Краен контрол се осъществява от нотифицираните органи, които назначават приемателна комисия и след това се издава сертификат за съответния асансьор.
Един екземплярът от сертификата, техническата документация и декларация за съответствие се предават на собственика на асансьора.Той от своя страна в 20- дневен срок от издаване на декларацията за съответствие, подава заявление за Първоначален технически преглед.
Нотифицираният органи вписва в регистъра асансьора и издава Акт за първоначален технически преглед и ревизионна книга.

Етикети: