Асансьори – нормативна уредба за експлоатация

, Без категория
Асансьорите в България се произвеждат и монтират в съответствие съответствие с БДС EN 81- 2 :1998+А3:2010; БДС EN 81- 2 :1998+А3:2010 и Директива 95/16 ЕС въведена с Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на асансьори и техните предпазни устройства .   Когато е монтиран асансьора, фирмата производител или фирмата монтирала асансьора, подава заявление
Етикети: