За собственици на стари асансьори

Сервиз на асансьори

Направени са предложения за промяна в НАРЕДБА ЗА БЕЗОПАСНАТА ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЯ НАДЗОР НА АСАНСЬОРИ.

На старите асансьори да се монтират допълнителни предпазни устройства(вътрешни врати, контрол на товара и др.) с цел да съотвестват на еропейските стандарти. Във Франция вече е приет и се прилага този метод, като финансирането частично се усъществява от евро фондове. В България се работи по европейски стандарти и асансьор, който не отговаря на тези изисквания, няма как да бъде пуснат в експлоатация. Наложено е и като изискване във всички аднистративни сгради, да се мотират асансьори или платформи за хора с увреждания.

Това изискване е въведено НАРЕДБА № 4 ОТ 1 ЮЛИ 2009 Г. ЗА ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА СТРОЕЖИТЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ДОСТЪПНА СРЕДА ЗА НАСЕЛЕНИЕТО, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ.