Поддръжка на асансьори

, Без категория

асансьор, поддръжка на асансьори

Както всяка машина, особено сложните, асансьорите имат нужда от поддръжка. Поддръжката на асансьори е дейност, за която се изисква фирмата по поддръжка да бъде включена в специален регистър.

ой може да поддържа асансьори?

Разрешителните биват два типа: ограничен обхват от дейности, както и разрешително за всички възможни дейности.

„Балкан Лифт“ има разрешително без ограничения, за поддръжка на асансьори.

Разрешителните са издадени от ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР и могат да бъдат видени по-долу.

Кои асансьори подлежат на поддръжка?

На поддръжка подлежат асансьори, предназначени за постоянно обслужване на сгради и подемни съоръжения, чиято скорост е по- голяма от 0,15 м./сек.

Разрешения за поддръжка, издадени на „Балкан Лифт“ ЕООД

Етикети: