Поддръжка на асансьори – детайли

, Без категория
поддръжка на асансьори

асансьори, поддръжка

Поддръжката на асансьори осигурява надеждност на работата, както и бърза реакция при технически проблеми.

Какво получавате, при сключване на договор за поддръжка на асансьори?
• денонощна поддръжка (24 часа, 7 дни в седмицата, 365 дни в годината) при аварийни ситуации, за всички поддържани асансьори;
• гарантирани два броя фунционални проверки на поддържания асансьор – всеки месец;
• всеки месец, гарантирано посещение, за технически преглед, за всеки поддържан асансьор;
• ГТП (годишен технически преглед) и издаване на съответния документ, за годността за експлоатация на всеки поддържан асансьор;

Етикети: