Поддръжка на асансьори

, Без категория
Както всяка машина, особено сложните, асансьорите имат нужда от поддръжка. Поддръжката на асансьори е дейност, за която се изисква фирмата по поддръжка да бъде включена в специален регистър. ой може да поддържа асансьори? Разрешителните биват два типа: ограничен обхват от дейности, както и разрешително за всички възможни дейности. „Балкан Лифт“ има разрешително без ограничения, за
Етикети: